Børnepsykolog og almen klinisk psykolog Kristine Ravn - Aarhus C


Velkommen

Jeg tilbyder kortere og længere forløb med udgangspunkt i metoder, der er forskningsmæssigt dokumenterede.

Jeg er tilknyttet Aarhus Universitetshospital i Skejby og Aarhus Universitet som rådgiver og underviser.

Under ovenstående faner kan du læse om min baggrund og mine fagområder.

Kontakt mig gerne på mail til Kristine Ravn for tidsbestilling (eller på tel. +45 31555507).

Jeg har overenskomst med den Offentlige Sygesikring / ydernummer.Områder

Psykolog-hjælp til børn med problemer i skole eller hjemme - Aarhus C

Her kan du læse en beskrivelse af nogle af de områder, jeg har mangeårig erfaring i at arbejde med. Hvis det, du søger hjælp til, ikke er nævnt, er du velkommen til at kontakte mig alligevel, og vi finder ud af, om jeg kan råde.

Stress / kompetenceudvikling

Mange oplever stress, der tager energien og livsglæden. Ved at arbejde med stress i terapi bliver du klogere på dig selv, på stressfaktorerne i dit liv og på de signaler, du skal være opmærksom på for ikke at præstere over evne. Så bliver det igen muligt for dig at præstere tilfredsstillende uden at brænde ud.

Måske er du i tvivl og ved ikke, hvad du kan eller vil i dit liv? Eller du synes ikke, at du lever dine kompetencer ud? Samtale kan være en mulighed for at finde nye svar.


Selvværd, tristhed, depression

Psykologisk drejer selvværd sig om den måde, du oplever dig selv i verden. Lavt selvværd er forbundet med tanken, "jeg er ikke god nok". Den tanke kan optræde i mange former. Hvis den er blevet en personlig overbevisning på grund af mange nederlag og skuffelser, udløses den automatisk. Et helt mønster af automatiske reaktioner gør det vanskeligt at føle sig noget værd og have tillid til sig selv og andre. Hvad kan man gøre ved lavt selvværd? Man kan bl.a. finde de tilbagevendende forstyrrelser i tankerne og omstrukturere negative tanker til konstruktive tanker. Man kan arbejde med at justere forventninger, og man kan kigge sine eksistentielle livsværdier efter i sømmene.

Depression er en meget almindelig sygdom. Nogen deprimerede føler sig kede af det, vrede eller triste til mode, mens andre har svært ved at føle noget overhovedet. Det kan opleves, som om ens følelser er lammede. Man føler sig ofte træt og har svært ved at tage sig sammen til noget som helst. En deprimeret person plages ofte af skyldfølelse og selvbebrejdelser over ikke at slå til, eller over ting, vedkommende har gjort forkert på et tidligere tidspunkt. Nogen har en indre uro, rastløshed og angst, som gør det svært at finde hvile. Det er godt at søge hjælp hurtigt og målrettet ved depression - hos dig selv, dine børn og unge, et familiemedlem, en kollega. Med den rette behandling kan depression i vidt omfang forebygges og helbredes.

Fokus på depression hos børn og unge har været stigende gennem de seneste år. Holdningerne har svinget fra overbevisning om, at børn og unge ikke kan blive deprimerede til at opdage, at nogle adfærdsmæssige og følelsesmæssige problemer kan dække over depressive træk. Lige nu får flere og flere børn og unge diagnosen depression. Symptombilledet varierer med alderen og kan være forskelligt for piger og drenge. Et behandlingsforløb vil kunne belyse, hvordan netop dit barns problemer skal forstås og hjælpe dit barn med at komme ud af depressionens skygge. Kognitiv adfærdsterapi er effektiv til behandling og forebyggelse af depression.


Belastningsreaktioner efter skilsmisse, ulykke, dødsfald, alvorlig sygdom

Voldsomme oplevelser, tab af nærtstående, adskillelse og sygdom kan sætte dybe spor. Angst, ensomhed, tristhed, længsel, vrede, selvbebrejdelser og stresssymptomer som f.eks. søvnforstyrrelser, spiseproblemer og koncentrationsbesvær kan være reaktionerne. For at komme videre kan det være hjælpsomt at bearbejde oplevelserne igennem et terapeutisk forløb tilpasset alder og interesser.


Forældrebekymringer, familiekonflikter

Når du kan mærke, at dit barn ikke trives, kan du opleve bekymring, tvivl, usikkerhed eller skyldfølelse. Få professionel sparring på problemerne, så I bedre kan få overblik og vælge, hvor I vil sætte ind.

Uenigheder om børn, opdragelse, økonomi, ferier, fordeling mellem familieliv og arbejdsliv med meget mere kan slide ægteskaber op. Børnene belastes af familiekonflikter, og alle bliver tabere, hvis problemerne ikke søges løst. Få hjælp til at tale åbent og samarbejdende om en bedre vej frem.


Generel angst, panikangst, skolevægring, tvangstanker, tvangshandlinger (OCD)

Når man bliver angst, bliver man anspændt, får uro i kroppen og hjertebanken. Der er en glidende overgang mellem frygt, nervøsitet og angst. Angst er en ubehagelig følelse af, at der er fare på færde, uden at der behøver at være det, og ofte uden at man ved, hvorfor man er angst. Mange får på et tidspunkt angst, der er så udtalt, at der er grund til behandling. Der er gode behandlingsmuligheder, så du eller dit barn kan slippe ud af angstens greb.

Nogle børn nægter pludseligt at gå i skole. Forældre og barn kommer på en hård prøve, hvor I kan blive meget usikre. Det er vigtigt hurtigt at søge hjælp til få barnet i skole igen.

OCD står for Obsessive Compulsive Disorder - på dansk oversat til tvangstanker og tvangshandlinger. Både børn og voksne kan have tvangssymptomer, og mange lider i det skjulte. Oftest optræder både tvangshandlinger og tvangstanker på samme tid, men især hos børn kan man se tvangshandlinger optræde alene. Tvangstanker uden handlinger optræder oftere alene hos voksne. Du kan opleve det flovt at tale om, men der er gode muligheder for at blive bedre til at håndtere tankerne og handlingerne, så det nytter at søge hjælp.


Intelligens

Ønsker du at vide, om dit barn er højt begavet eller med særlige forudsætninger, kan jeg tilbyde at intelligensteste dit barn.


Kognitive vanskeligheder, indlæringsvanskeligheder, sociale vanskeligheder

Når børn og unge har vanskeligheder i skolen eller med kammerater, kan det påvirke barnets selvværd, og ofte kan der opstå ophobninger af konflikter i hjemmet. Som forældre kan I have brug for hjælp til at forstå, hvilke problemer jeres barn står i, og hvilke ting der mere præcist er svære for barnet. Undersøgelse, eventuelt indbefattende testning, og samtaler kan være en vej til øget forståelse. Gennem fokuseret indsats på disse forhold kan en negativ udvikling vendes.


Forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed, ADHD / ADD

Mange piger, drenge, unge og voksne har problemer med at holde opmærksomheden, skabe overblik, koncentrere sig, finde ro, organisere hverdagsting – hjemme, i skolen, på arbejdet. Både børn, unge, voksne og familier tilbydes hjælp til at skabe overblik over, hvordan livet og dagen og vejen bliver mere enkel og overskuelig.


Vanskeligheder indenfor det autistiske spektrum

Autisme-spektrum-forstyrrelser er en fællesbetegnelse for alle diagnoser indenfor en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Børn med vanskeligheder indenfor det autistiske spektrum har almindeligvis ikke noget synligt handicap. Udviklingen er præget af afvigelser i forestillingsevnen, afvigelser i kommunikationen og afvigelser i det sociale samspil. Jeg tilbyder hjælp til familier med børn, der har vanskeligheder indenfor det autistiske spektrum. Behandlingen stiler mod at kompensere for barnets specielle vanskeligheder. Det kan dreje sig om indlæring af fornuftige sociale regler, støtte af positiv adfærd, og udredning af belastninger og spændinger i familiens hverdag. Forældre og andre voksne i barnets nærhed kan blive rådgivet om, hvordan det enkelte barn bedst håndteres. Vi kan sammen finde måder at støtte dit barn med god struktur og indkredse præcis stimulation af dit barns ressourcer.


Børnepsykiatri

Står dit barn på venteliste til børne- og ungdomspsykiatrisk hjælp (Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital), kan jeg være din professionelle sparringspartner i ventetiden. Det kan være, du har behov for konkret vejledning om, hvordan du bedst støtter dit barn? Eller du er måske forvirret og i tvivl om dit barns reaktioner? Jeg kan yde rådgivning om, hvad dit barn og jeres familie har brug for. Har du efter kontakt med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center behov for opfølgning i form af f.eks. at forstå diagnose og undersøgelser eller få yderligere behandling og vejledning, kan jeg også tilbyde det.


Køn

Jeg er tilknyttet Aarhus Universitetshospital (http://www.auh.dk), som specialist / supervisor vedrørende seksualpsykologiske spørgsmål indenfor intersex / kønsidentitet, og modtager klienter både med og uden henvisning fra hospitalet.

Oplæg (kan hentes her) fra konferencedag om Disorders of Sexual Development, Aarhus Universitetshospital 11-11-2013Samtaler

Psykolog Kristine Ravn behandler børn, unge, teenagere voksne og familier vha. bl.a. kognitiv adfærds-terapi

Sammen arbejder vi med at forstå dine problemer bl.a. med fokus på forbindelsen mellem tanker, følelser og adfærd. Vi arbejder målrettet og struktureret på at opnå en bedring i forhold til følelsesmæssigt belastende situationer, du står i, eller uhensigtsmæssig adfærd, som du gerne vil arbejde med. Vi laver tidsafgrænsede mål for terapien.

Tryghed, refleksion og udvikling er hovedsagen i terapien. Det er problemet, der er problemet. Det er ikke dig, der er problemet. Og det er ved at finde dine færdigheder, kompetencer og evner, at din livskvalitet kan øges.

Jeg anvender blandt andet kognitiv terapi / ACT, som er en terapiform, der primært har sit fokus på din livssituation her og nu. Kognitiv terapi er samtalebehandling baseret på videnskaben om psykologiske processer. Forskning har vist, at kognitiv adfærdsterapi er en meget virksom behandlingform.Virksomhedscoaching

Coaching

Kognitiv orienteret coaching er en fokuseret og struktureret samtale, hvor konstruktive spørgsmål guider dig mod at finde ressourcer, afgrænse ønsker og mål, og undersøge hindringer for at nå mål.

Nye løsninger og muligheder findes og afprøves, og en realistisk og konkret handleplan formuleres på den baggrund, så du får løst problemet, opnår dit mål og samtidig ofte forløser evner, som før ikke var fuldt udfoldede.

Jeg tilbyder individuel coaching til ledere, mellemledere og andre, der har behov for coaching.Psykolog Kristine Ravn tilbyder samtale og psykologisk  /  børnepsykologisk undersøgelse - Aarhus

Undersøgelser

Jeg udarbejder psykologiske undersøgelser (børnepsykologiske undersøgelser /  børneneuropsykologiske undersøgelser / voksenundersøgelser), som planlægges ud fra opgave og problemstilling. Det kan bl.a. være angående intellektuelle og sociale vanskeligheder og styrkeområder.

En undersøgelse kan indeholde


CV

Erfaren børnepsykolog behandler og undersøger børn, teenagere, unge og voksne - Aarhus C

Jeg er autoriseret psykolog, specialist og supervisor i klinisk psykologi / børneneuropsykologi og efteruddannet i kognitiv terapi, ACT og Dynamisk Korttidsterapi. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og er underlagt de fælles nordiske regler om etik og tavshedspligt.

I mit arbejde benytter jeg mig af en fast stab af professionelle samarbejdspartnere med både børnekliniske, voksenkliniske og erhvervspsykologiske kompetencer. Jeg er født i 1967, blev uddannet psykolog i 1997, er gift og mor til tre børn.


Uddannelse / godkendelser

2013: Godkendt Certificeret europæisk EuroPsy-psykolog www.euroPsy-efpa.eu

2012: Godkendt supervisor i klinisk psykologi / børneneuropsykologi efter Dansk Psykolog Forenings retningslinjer

2007: Godkendt specialist i klinisk psykologi / børneneuropsykologi efter Dansk Psykolog Forenings retningslinjer

2004: Uddannelse i kognitive behandlingsformer og adfærdsterapeutiske metoder på Kognitiv Terapi Center

2000: Autoriseret psykolog. Psykolognævnet, Socialministeriet

1997: Kandidateksamen


Arbejde

2015: Beskikket medlem af Aftagerpanelet ved Psykologisk Institut, Århus Universitet

2014 - og forsat: Jeg har overenskomst med den offentlige Sygesikring, hvilket betyder, at din læge kan henvise dig til behandling hos mig.

2009 - forsat: Privat praktiserende psykolog, Ryesgade 9, 8000 Aarhus C. Hjælper voksne, unge, børn og erhvervsledere. Er tilknyttet Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet, samt domstolene som specialist og sagkyndig.

2002 - 2009: Psykolog ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, BUC, Risskov www.buc.rm.dk.

2000 - 2002: Psykolog ved Familiebehandlingen, Socialcenter Vest, Aarhus Kommune

1997 - 2000: Psykolog ved Børnepsykiatrisk Afdeling, Vejle Sygehus


Undervisning

Fra 2003 og fortsat - Underviser på Aarhus Universitet Psykologisk Institut på fagene:

”Test- og undersøgelsesmetode" på kandidatdelen.

"Klinisk psykologi, børn og unge” på bachelordelen.


Formidling

Holder løbende kurser for uddannelsesinstitutioner, foreninger, virksomheder
2013: Foredrag på konferencedag om Disorders of Sexual Development, Aarhus Universitetshospital 11-11-2013, Oplæg kan hentes her

2013: Kristine Ravn i interview om angst

2013: Kristine Ravn i interview om at skifte skole

2010: Kristine Ravn i interview om investorpsykologi

2009: Thastum, M., Ravn, K., Sommer, S., Trillingsgaard, A. 2009, "Reliability, validity and normative data for the Danish Beck Youth Inventories", Scandinavian Journal of Psychology, vol. 50 nr. 1, s. 47-54. Se artikel

2006: Thastum, M., Trillingsgaard, A., Sommer, S., Ravn, K. 2006, "Reliability and validity of the Danish version of the Beck Youth Inventories of Emotional and Social Impairment (BYI)", i International Journal of Behavioral Medicine, 2006, 13 (Supplement), International Society of Behavioral Medicine, London, s. 151.

2000: “Børn og unge med psykisk syge forældre, Vejle Amt”, sammen med psykolog Gunnar Kolstrup. Udgivet af Vejle Amt.

Psykolog Kristine Ravn - priser på psykologhjælp - Aarhus C

Priser

Priser pr. konsultation á 45 minutters varighed pr. 1. januar 2017.

Afbud meldes så hurtigt som muligt. Afbud og ændringer skal meldes inden kl.16 dagen forud for samtalen. Der betales fuldt honorar ved afbud efter dette tidspunkt (uanset årsag) og ved udeblivelser (uanset årsag). Besked om afbud kan gives pr. email eller telefonsvarer (ikke SMS).


Det kan være relevant at undersøge din mulighed for at få økonomisk tilskud fra din arbejdsplads’ sundhedsforsikring, din fagforening, din pensionsording, Falck, din arbejdsplads eller socialforvaltningen i din bopælskommune. Kontakt dem for en vurdering af, om de støtter hjælp til din problemstilling.


Tilskud gennem Sygeforsikringen Danmark.
Sygeforsikringen Danmark yder i nogen tilfælde tilskud. Spørg Sygeforsikringen Danmark herom. Gør opmærksom på dit medlemskab af Sygeforsikringen Danmark ved opstart af samtaleforløb.


Kontakt psykolog Kristine Ravn: Ryesgade 9, 2.sal, 8000 Aarhus C

Kontakt

Psykologklinik Kristine Ravn, Ryesgade 9, 2.sal, 8000 Aarhus C

Se beliggenhed på google maps

Busser til banegården kører næsten lige til døren. Gode parkeringsmuligheder ved Salling og Bruun's Galleri (betalingsparkering).


Kontakt mig gerne på på mail til Kristine Ravn (eller på tel. +45 31555507).