Undersøgelser

Undersøgelser

Jeg udarbejder psykologiske undersøgelser (børnepsykologiske undersøgelser /  børneneuropsykologiske undersøgelser / voksenundersøgelser), som planlægges ud fra opgave og problemstilling. Det kan bl.a. være angående intellektuelle og sociale vanskeligheder og styrkeområder.

En undersøgelse kan indeholde

  • samtale med henblik på at afklare formål med undersøgelsen
  • samtale om udviklingshistorie
  • psykologisk testning og undersøgelse suppleret med samtale
  • brug af spørgeskemaer
  • udarbejdelse af rapport
  • tilbagemelding til implicerede (klient, barn, familie og netværk)
  • etablering af fremtidige støtteforanstaltninger i samarbejde med netværk