Baggrund

Baggrund

Jeg er autoriseret psykolog, specialist og supervisor i klinisk psykologi og børneneuropsykologi, og efteruddannet i Kognitiv Terapi, ACT og Dynamisk Korttidsterapi. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og er underlagt de fælles nordiske regler om etik og tavshedspligt.
Jeg er født i 1967, blev uddannet psykolog i 1997, er gift og mor til tre børn.

Uddannelse

2012: Supervisor i klinisk psykologi / børneneuropsykologi efter Dansk Psykolog Forenings retningslinjer

2007: Specialist i klinisk psykologi / børneneuropsykologi efter Dansk Psykolog Forenings retningslinjer

2000: Autoriseret psykolog Psykolognævnet, Socialministeriet

1997: Kandidateksamen

Arbejde

2020 –  fortsat: Superviserer og holder kurser på Efteruddannelse for  praktiserende læger.

2015 – fortsat: Beskikket medlem af Aftagerpanelet ved Psykologisk Institut, Århus Universitet

2014 – forsat: Ydernummerpsykolog / har overenskomst med den offentlige Sygesikring

2009 – forsat: Privat praksis. Hjælper voksne, unge, børn og ledere. Er tilknyttet Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet, samt domstolene som specialist og sagkyndig.

2002 – 2009: Psykolog ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, BUC, Risskov

2000 – 2002: Psykolog ved Familiebehandlingen, Socialcenter Vest, Aarhus Kommune

1997 – 2000: Psykolog ved Børnepsykiatrisk Afdeling, Vejle Sygehus

Formidling 

Holder løbende kurser og foredrag for uddannelsesinstitutioner, foreninger, virksomheder og  tolvmandsgrupper.

Fra 2017-fortsat: Underviser i Psykiatri i Almen Praksis på Specialeuddannelsen i Almen Medicin, Aarhus Universitet

Fra 2003-2013:  Underviser i fagene ”Test- og undersøgelsesmetode” på kandidatdelen samt “Klinisk psykologi, børn og unge” på bachelordelen på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

2009: Thastum, M., Ravn, K., Sommer, S., Trillingsgaard, A. 2009, “Reliability, validity and normative data for the Danish Beck Youth Inventories”, Scandinavian Journal of Psychology, vol. 50 nr. 1, s. 47-54

2006: Thastum, M., Trillingsgaard, A., Sommer, S., Ravn, K. 2006, “Reliability and validity of the Danish version of the Beck Youth Inventories of Emotional and Social Impairment (BYI)”, i International Journal of Behavioral Medicine, 2006, 13 (Supplement), International Society of Behavioral Medicine, London, s. 151.

2000: “Børn og unge med psykisk syge forældre, Vejle Amt”, sammen med psykolog Gunnar Kolstrup. Udgivet af Vejle Amt.