Samtaler

Samtaler

Sammen arbejder vi med at forstå dine problemer bl.a. med fokus på forbindelse mellem tanker, følelser, krop og adfærd. Vi arbejder målrettet og struktureret på at opnå en bedring i forhold til følelsesmæssigt belastende situationer, du står i, eller uhensigtsmæssig adfærd, som du gerne vil arbejde med. Vi laver tidsafgrænsede mål for terapien. Tryghed, refleksion og udvikling er hovedsagen i terapien. Det er problemet, der er problemet. Det er ikke dig, der er problemet. Og det er ved at finde dine kompetencer og værdier, at din livskvalitet kan øges. Jeg anvender blandt andet behandlingsformerne kognitiv terapi og ACT (en videreudvikling af den kognitive terapi). Vi har fokus på din livssituation her og nu. Kognitiv terapi og ACT er samtalebehandling baseret på videnskaben om psykologiske processer. Forskning har vist, at kognitiv adfærdsterapi og ACT er meget virksomme behandlingformer.